Erik Bud

Erik Bud

Leg psykolog, Spec. klinisk psykologi, leg psykoterapeut,lärare/handledare i KBT

Erik arbetar till vardags med uppdrag inom både klinisk psykologi och inom arbetslivet. Han har bred erfarenhet inom psykologisk utredning och behandling samt är behörig specialist inom klinisk psykologi. Han har bl.a. arbetat med primärvård, specialistpsykiatrin, privat specialistvård, behandlingshem, habilitering, elevhälsa och företagshälsovård. Vad gäller behandlingsmetoder så har han fördjupat sig i kognitiv beteendeterapi (KBT) via psykoterapeutexamen från Uppsala Universitet. Dessförinnan har han en integrativ psykoterapiinriktning via psykologexamen från Örebro Universitet. Erik är även lärar- och handledarutbildad i KBT (45hp) via Oxford Cognitive Therapy Center/Anna Ehnvall KBT Kompetens AB samt en kortare handledarutbildning via Uppsala Universitet (7,5hp).

Julia Kabo

Julia Kabo

Leg psykolog, konsult

Julia arbetar som konsult i verksamheten med särskilt fokus på utredning och behandling. Hon har bred erfarenhet av arbete med både barn och vuxna. Tidigare så har hon arbetat bl.a. med specialistpsykiatri, MVC/BVC, elevhälsa och hjärnskaderehab. Julia tog sin psykologexamen under 2010 och har därefter ett flertal vidareutbildningar. Hon genomför just nu sin 5-åriga specialistutbildning med inriktning barn- och ungdomspsykologi.

Rickard Ahlberg

Rickard Ahlberg

Leg Psykolog, doktorand, konsult

Rickard arbetar som konsult i verksamheten med särskilt fokus på utredning, handledning och utbildning. Rickard är en flitigt anlitad föreläsare och har hållit utbildningar åt bl.a. Karolinska Institutet, psykolog­programmet på Örebro universitet, IHPU, Psykiatridagarna, etc. Vid sidan av sina konsultuppdrag så doktorerar han vid Örebro Universitet.

Anne Kabo

Anne Kabo

Leg Psykolog, Spec. klinisk psykologi, leg Psykoterapeut

Anne arbetar som konsult i verksamheten med särskilt fokus på utredningar. Hon bidrar med stor erfarenhet och kompetens genom många års erfarenhet i yrket och en lång rad utbildningar bakom sig. Tidigare har hon bl.a. arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering och skolhälsovården.

Karolina Tomth

Karolina Tomth

Leg Sjuksköterska

Karolina arbetar som sjuksköterska i verksamheten med fokus på medicinsk stöd mot HVB-verksamheter samt kartläggning vid utredningar.

Robert Piskorowski

Robert Piskorowski

Leg Läkare/Psykiater

Robert arbetar som konsultläkare/psykiater i vår verksamhet sedan 2017. Tillsammans med övriga teamet stödjer han bl.a. HVB-verksamheter i utredningar och behandlingar.