Behandling

En samtalsbehandling innebär att du och din behandlare först träffas för ett bedömningssamtal. Under bedömningssamtalet får du beskriva mer kring dig själv och vilka svårigheter du upplever. Behandlaren kommer också att ställa olika frågor för att förstå hur just dina problem har uppkommit och vidmakthålls. Under bedömningssamtalen så får du också mer kunskaper kring hur dina svårigheter hänger ihop och tillsammans diskuterar ni ett behandlingsupplägg. Hur lång en behandling är kan variera men vanligen träffas man ca 5-15 samtal. I början träffas man vanligen en gång i veckan för att sedan glesa ut samtalen.

En samtalsbehandling kan innebära både glädje och hårt arbete. Att gå i behandling innebär ofta att lära sig nya saker och hantera situationer på ett nytt sätt. För att få bästa möjliga resultat behöver du själv engagera dig i din behandling t.ex. genom att arbeta aktivt med dina hemuppgifter. Din behandlare kan ge dig kunskap och verktyg som du behöver för att långsiktigt må och fungera bättre men det är samtidigt du som behöver genomföra de praktiska förändringar som krävs.

Utredning

Psykologutredning innebär en fördjupad kartläggning kring funktion och diagnostik.

I utredningarna utgår vi vanligtvis från fyra frågeställningar:
  • Vilka är klientens starka sidor?
  • Vilka svårigheter/utmaningar har klienten?
  • Motsvarar klientens symptom och funktion det aktuella diagnosområdet? (om diagnostisk utredning är aktuell)
  • Vilken typ av hjälp/anpassning/stöd behöver klienten för att må och fungera som bäst?