Behandling

En psykologisk behandling innebär att du och din behandlare först träffas för ett bedömningssamtal. Under bedömningssamtalet får du beskriva mer kring dig själv och vilka svårigheter du upplever. Behandlaren kommer också att ställa olika frågor för att förstå hur just dina problem har uppkommit och vidmakthålls. Under bedömningssamtalen så får du också mer kunskaper kring hur dina svårigheter hänger ihop och tillsammans diskuterar ni ett behandlingsupplägg. Hur lång en behandling är kan variera men vanligen träffas man ca 5-15 samtal. I början träffas man vanligen en gång i veckan för att sedan glesa ut samtalen.

En psykologisk behandling kan innebära både glädje och hårt arbete. Att gå i behandling innebär ofta att lära sig nya saker och hantera situationer på ett nytt sätt. För att få bästa möjliga resultat behöver du själv engagera dig i din behandling t.ex. genom att föra anteckningar under samtalen och aktivt arbeta med hemuppgifter. Din behandlare kan ge dig kunskap och verktyg som du behöver för att långsiktigt må och fungera bättre men det är samtidigt du som behöver genomföra de praktiska förändringar som krävs.

På Dalarnas Psykologtjänst arbetar vi med evidensbaserad praktik. Det innebär att behandlingen utgår från aktuell forskning kring vad som är verksam behandling vid olika tillstånd. Vi väger sedan samman detta med vår kliniska erfarenhet och de unika förutsättningarna för den aktuella klienten för att skapa en så bra behandling som möjligt. Precis som vid medicinering så kan behandlingen fungera olika för olika personer. Det är därför viktigt att utvärdera behandlingen kontinuerligt för att eventuellt justera upplägget och därigenom kunna nå den bästa effekten.

Utredning

Psykologutredning innebär en fördjupad kartläggning kring funktion och diagnostik.

I utredningarna utgår vi vanligtvis från fyra frågeställningar:
  • Vilka är klientens starka sidor?
  • Vilka svårigheter/utmaningar har klienten?
  • Motsvarar klientens symptom och funktion det aktuella diagnosområdet? (om diagnostisk utredning är aktuell)
  • Vilken typ av hjälp/anpassning/stöd behöver klienten för att må och fungera som bäst?