VÄLKOMMEN TILL DALARNAS PSYKOLOGTJÄNST

Dalarnas Psykologtjänst erbjuder psykologisk kompetens inom vård, arbetsliv och utbildning.

Våra uppdrag består huvudsakligen av psykologisk behandling/psykoterapi, rehabiliterande samtal, neuropsykiatriska utredningar, personalstöd och handledning.

Alla våra psykologer har minst 10 års erfarenhet i yrket. Vi har även tillgång till sjuksköterska samt parterapeut/socionom.

Vi arbetar dels på vår mottagning i centrala Mora men gentemot större uppdragsgivare arbetar vi även ambulerande inom och utanför Dalarna.

Vi erbjuder även videosamtal och telefonsamtal samt ”walk and talk” utomhus.

Vi hjälper många olika typer av kunder så som små och stora organisationer/företag både inom privat- och offentlig sektor. Många av våra kunder är också privatpersoner.

Problemområden

De flesta av oss kan känna igen oss i att vi någon gång under livet drabbas av kris, svåra situationer eller att vi på något sätt tampas med mönster (av tankar, känslor, beteenden) som får oss att må sämre. Läs mer …

Personal­­handledning

Personalhandledning kan vara aktuellt för personal inom vård och omsorg men också inom andra verksamheter. Den kan vara ett viktigt verktyg både för kompetens­utveckling liksom för att hantera utmaningarna/stressen i det dagliga arbetet. Läs mer …

Vård

En psykologisk behandling innebär att du och din psykolog först träffas för bedömningssamtal (1-3st). Under bedömningssamtalen får du beskriva mer kring dig själv och vilka svårigheter du upplever. Psykologen kommer också att ställa många olika frågor för att förstå hur just dina problem har uppkommit och vidmakthålls. Läs mer …