Erik Bud

Erik Bud

Leg psykolog, Spec. klinisk psykologi, leg psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi

Erik arbetar till vardags med uppdrag inom både klinisk psykologi och inom arbetslivet. Han har bred erfarenhet inom psykologisk utredning och behandling samt är behörig specialist inom klinisk psykologi. Han har bl.a. arbetat med primärvård, specialistpsykiatrin, privat specialistvård, behandlingshem, habilitering, elevhälsa och företagshälsovård. Vad gäller behandlingsmetoder så har han fördjupat sig i kognitiv beteendeterapi (KBT) via psykoterapeutexamen från Uppsala Universitet. Dessförinnan har han en integrativ psykoterapiinriktning (KBT-Psykodynamisk-Existentiell/Humanistisk) via psykologexamen från Örebro Universitet. Erik är även lärar- och handledarutbildad i KBT (45hp) via Oxford Cognitive Therapy Center/Anna Ehnvall KBT Kompetens AB samt även en kortare handledarutbildning via Uppsala Universitet (7,5hp).

Julia Kabo

Julia Kabo

Leg psykolog, konsult

Julia arbetar som konsult i verksamheten med särskilt fokus på utredning och behandling. Hon har bred erfarenhet av arbete med både barn och vuxna. Tidigare så har hon arbetat bl.a. med specialistpsykiatri, MVC/BVC, elevhälsa och hjärnskaderehab. Julia tog sin psykologexamen under 2010 och har därefter ett flertal vidareutbildningar. Hon genomför just nu sin 5-åriga specialistutbildning med inriktning barn- och ungdomspsykologi.

Anne Kabo

Anne Kabo

Leg Psykolog, Spec. klinisk psykologi, leg Psykoterapeut

Anne arbetar som konsult i verksamheten med särskilt fokus på utredningar. Anne bidrar med stor erfarenhet och kompetens genom många års erfarenhet i yrket och en lång rad utbildningar bakom sig. Tidigare har hon bl.a. arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering och skolhälsovården.

Charlotte Knöös

Charlotte Knöös

Leg Psykolog, konsult

Charlotte arbetar som konsult i verksamheten med särskilt fokus på utredning, behandling och konsultationer. Hon är van att arbeta både med vuxna och barn. Hon har erfarenhet från arbete inom bl.a. primärvården, Statens Institutionsstyrelse (SIS), försäkringsmedicin, familjecentral och mödra-barnhälsovården. Hon har förutom psykologprogrammet fortsatt att fördjupa sina studier inom bl.a. neuropsykologi, interpersonell psykoterapi och försäkringsmedicin.

Katrin Påhlman

Katrin Påhlman

Leg psykolog, konsult

Katrin arbetar som konsult i verksamheten med särskilt fokus på utredningar och konsultationer. Hon är van att arbeta både med vuxna och barn. Hon har erfarenhet från arbete inom bl.a. specialistpsykiatrin, primärvården, mödra-barnhälsovården och elevhälsan. Hon har förutom psykologprogrammet fortsatt att fördjupa sina studier inom bl.a. neuropsykologiska tester och olika terapeutiska behandlingar.

Lina Blomgren

Lina Blomgren

Leg psykolog, konsult

Lina arbetar som konsult i verksamheten med särskilt fokus på utredning/bedömningar. Tidigare så har hon arbetat inom bl.a. barn- och ungdomspsykiatrin, mödra-barnhälsovården och företagshälsovården. Hon är van att arbeta både med grupp och enskilda individer samt att hålla utbildningar. Lina genomför just nu sin 5-åriga specialistutbildning inom klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Karolina Tomth

Karolina Tomth

Leg Sjuksköterska

Karolina arbetar som sjuksköterska och är ansvarig för administrationen i verksamheten.